Slušni aparati

Slušanje i razumevanje bez ograničenja

Život bez ograničenja : puna sloboda slušanja, kretanja, druženja i komunikacije! Slušni aparati iz naše ponude omogućavaju bolju čujnost i razumevanje u različitim slušnim situacijama i okruženjima. Savremena tehnologija slušnih aparata slušanje pretvara u iskustvo koje obogaćuje život. Laki za nošenje i privikavanje, moderni slušni aparati omogućavaju jednostavnu interakciju sa okruženjem. Želimo da znamo vaše potrebe: nivo čujnosti, dnevne navike, prepreke u komunikaciji u bučnim okruženjima i očekivanja, jersmo samo na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja u mogućnosti da odabirom adekvatnog slušnog pomagala podržimo i obogatimo vaše slušanje.

Savremen pristup vašem sluhu

Slušni aparati se usklađuju sa promenama u društvu i u životnom stilu. Osobe koje poseduju moderni slušni aparat svedoče o mnogobrojnim benefitima, koji se ogledaju pre svega u prilagođavanju savremenim tehnologijama. Idući u korak s’ vremenom, proizvođači slušnih aparata omogućili su povezivanje sa pametnim telefonom i blututom, TV prijemnikom, kao i handsfree pozive i jednostavno audio strimovanje. Punjivi modeli umanjuju vašu brigu o baterijama. Olakšavamo i obogaćujemo život uz oštećenje sluha ekspertizom stečenom fokusom na korisnike.

Eksperti za sluh

Slušni aparati će ispuniti vaša očekivanja tek onda kada su dobro prilagođeni vašem oštećenju sluha i životnim potrebama. Ovaj proces zahteva podršku i pomoć stručnog kadra gotovo u svim fazama kako bismo zajednički stvorili novo slušno iskustvo za vas. Podrška naših eksperata za sluh je osnov vašeg napretka i slušne rehabilitacije.

Posvećeni deci

Sani Sluh se izdvaja po svesti o najmlađim klijentima sa oštećenjem sluha i o jedinstvenosti pristupa njima. Iskustvo u interakciji s’ decom i savremena oprema namenjena isključivo njima omogućavaju nam preciznu dijagnostiku uz pristup koji je razvijen da omogući proveru sluha najmlađih nosilaca slušnih aparata.

Vodeći računa o potrebama naših najmlađih klijenata Phonak pedijatrijski centar opremljen je savremenom opremom:

  1. uređajem Verifit, koji podešava slušne aparate i proverava podešavanje i funkcionisanje slušnih aparata
  1. uređajem VRA, koji je namenjen utvrđivanju oštećenja sluha kod beba i male dece.

Baterije i prateća oprema

Iako izgledaju kao baterije koje biste koristili za svoj ručni sat, baterije za slušne aparate nikako ne smete mešati sa baterijama za sat. Slične su jedino po izgledu, ali ne i po potrebnim performansama.

Savremeni slušni aparati sa brojnim performansama koje podržavaju Vaše slušanje zahtevaju siguran napon koji obezbeđuje cink vazdušna baterija.

Izrada individualnih oliva

Oliva (ušni umetak) je otisak Vašeg uveta: tačnije unutrašnjeg ušnog kanala i dela prostora Vaše ušne školjke. Kako je veoma značajna za pravilnu amplifikaciju, oliva mora biti proizvedena isključivo po Vašem otisku i prema Vašim potrebama. Pravilno urađena savršeno naleže u deo prostora ušne školjke i kanala obezbeđujući da zvuk nesmetano bude prenet iz zaušnog slušnog aparata koji je smešten iza Vašeg uveta.

Imate pitanje za nas?

Proverite našu bazu često postavljanih pitanja i pronađite odgovor na svoje pitanje. Ako nemamo odgovor na Vaše pitanje, slobodno nas kontaktirajte.