Društveno odgovorno poslovanje

Svakodnevna briga o društvenoj zajednici kao deo poslovanja

U kompaniji Sani Optik, briga o ekonomskom aspektu poslovanja u direktnoj je relaciji sa društevenom odgovornošću. Iz tog razloga, u svakom trenutku, vodimo računa o zadovoljenju potreba šire društvene zajednice. Svakodnevno brinemo o korisnicima naših usluga, zaposlenima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, kao i o odnosu sa konkurencijom i zajednicom za koju smo vezani i u okviru koje obavljamo svoju delatnost. Ulaganje u znanje zaposlenih trajno je opredeljenje kompanije Sani Optik.
Visoka stručnost zaposlenih omogućava pružanje usluga najvišeg kvaliteta što, po našem uverenju, doprinosi povećanju nivoa kulture poslovanja i kvaliteta života uopšte. U tom cilju, zaposlenima u kompaniji su pružene velike mogućnosti za lično unapredjenje putem dodatnih edukacija u zemlji i inostranstvu. Takođe, ono na šta smo posebno ponosni je odnos između zaposlenih i rukovodstva koji nije opterećen strogim procedurama i rigidnim kodeksima. Ipak, svakodnevo se trudimo da postojeće dobre odnose unapredimo a komunikaciju učinimo što jednostavnijom i neposrednijom. S obzirom na to da je promet medicinskim sredstvima jedna od primarnih delatnosti kompanije, usvajanjem evropskih standarda brinemo o sredini u kojoj poslujemo, strogo pazeći na održivost ekološke politike. Dosledno se pridržavamo svih dogovorenih uslova saradnje sa svojim kupcima i dobavljačima gradeći odnose međusobnog uvažavanja. Polazeći od dobre poslovne prakse i domaćinskog odnosa, redovno izmirujemo svoje finansijske obaveze, trudeći se da i na ovaj način doprinesemo razvoju društvene zajednice.

Besplatna provera vida i sluha

Cilj projekta besplatne provere vida i sluha je ukazivanje na značaj očuvanja zdravlja, ali i na posledice oštećenja i gubitka vida i sluha. Zaposleni u Sani Optik-u pružiće stručne usluge savetovanja i informisanja o daljim koracima koji se moraju preduzeti u slučaju postojanja oštećenja.

Krajnja vizija inicijative kompanije “Sani Optik” je svet u kojem se čula vida i sluha cene i štite i u kojem je preventivno delovanje svakodnevna pojava.

Sveobuhvatan rad na podizanju svesti svih građana o značaju preventivnih pregleda podrazumeva i podršku ljudima sa oštećenim vidom i sluhom.

Projekat Besplatne provere vida i sluha kompanija sprovodi na nivou celog sistema u Srbiji i Republici Srpskoj.

Sa prodajnom mrežom od 68 optika sa centrima za vid i sluh u 49 gradova Srbije i Republike Srpske, sa pravom tvrdimo da dajemo svoj maksimum kako bismo podržali lokalne sredine u kojima poslujemo. Putem donacija i sponzorstava kulturnih i drugih aktivnosti, aktivno smo uključeni u život zajednica u kojima smo prisutni. Za poslovnu filozofiju koja u temeljima ima postulate društvene odgovornosti, nagradjeni smo Nacionalnom nagradom za društveno odgovorno poslovanje (druga nagrada) Privredne komore Srbije, 2011. godine. Nagrada se odnosi na implementaciju i realizaciju projekta besplatne provere vida i sluha.