Izrada individualnih oliva

Šta je individualna oliva?

Kada govorimo o poboljšanju sluha uz pomoć pomogala većina ljudi akcenat stavlja na same slušne aparate, zanemarujući činjenicu da je za uspeh u ovom procesu neophodan adekvatan slušni sistem!

Slušni sistem se, pored slušnog aparata, sastoji iz još jednog esencijalnog dela, a to je individualna oliva.

Adekvatan odabir i izrada individualne olive u sinergiji sa slušnim aparatom može značajno unaprediti kvalitet slušanja i razumevanja govora. Sa druge strane, neadekvatan odabir može izazvati nelagodnosti i poništiti sve benefite koje vam donosi sam slušni aparat — kao kada bi na vrhunski automobil stavili drvene točkove.

Kada su individualne olive u pitanju, postoji mnogo modela i tipova, a njihov odabir zavisi od više različitih faktora.

Kako odabrati individualne olive

Individualne olive se prvo razlikuju na osnovu materijala od kojeg su sačinjene:

  • Tvrde olive koje se izrađuju od akrilata
  • Mekane olive od silikona

Izbor olive zavisi i od stepena i tipa oštećenja sluha, anatomskih karakteristika ušne školjke i slušnog kanala, lateralizacije (da li je osoba levoruka ili desnoruka). Takođe, u obzir se uzima postojanje eventualnih alergijskih reakcija, javljanje problema prilikom prethodne izrade, ali i zahtev samog klijenta.

Modeli individualnih oliva

Što se oblika olive tiče, razlikujemo dva osnovna modela:

  • kanalne olive
  • olive za “puno uvo”

U okviru svake vrste razlikujemo više različitih tipova kao što su skeleton ili poluskeleton. Razlika je u estetskom doživljaju, ali nose nekad i drugačije akustičke karakteristike — reč je o olivama za teška i veoma teška oštećenja sluha, gde svakako treba razmisljati o olivama za “puno uvo”.

Ne postoji univerzalni odabir. Preporuke poslednjih godina idu u smeru veće upotrebe tvrdih individalnih oliva. Sem toga važno je da zauzimaju što manje prostora u ušnoj školjci. Važne stavke su i:

  • izdržljivost antibakterijskog laka
  • stabilnost olive pri višim temperaturama
  • stabilnost cevčica unutar oliva
  • zvučne karakteristike prilikom pokreta donje vilice
  • mogućnosti stavljanja odgovarajućih ventilacionih otvora

Najnovije preporuke kad je pedijatrijski fiting u pitanju nalažu upotrebu mekanih oliva do navršenog četvrtog meseca života, a već nakon toga može se polako prelaziti na tvrde.

Kad govorimo o izradi oliva namenjenih deci, one se mogu praviti i u različitim bojama koje se slažu sa bojama slušnih aparata.

Imate pitanje za nas?

Proverite našu bazu često postavljanih pitanja i pronađite odgovor na svoje pitanje. Ako nemamo odgovor na Vaše pitanje, slobodno nas kontaktirajte.