Vrste slušnih aparata i njihov odabir

Podelite:

Kad su u pitanju vrste slušnih aparata koji postoje danas na tržištu, razlikujemo tri osnovna tipa:

  1. Zaušne
  2. Kanalne
  3. RIC aparate.

Zaušni slušni aparati

Najzastupljeniji su zaušni slušni aparati tzv. BTE (BEHIND THE EAR), koji ujedno mogu da pokriju najveći opseg slušnih oštećenja (od lakog do veoma teskih). Pogodni su za sve starosne kategorije. Sastoje se iz spoljašnje jedinice koja treba da udobno naleže iza uha klijenta, kao i individualne olive, tj. umetka pravljenog po meri koji su povezani cevčicom kroz koju prolazi zvuk. 

Kanalni slušni aparati

Kanalni aparati, kao što sam naziv govori, smešteni su u spoljasnji slušni kanal, a neki delom i van njega. Prave se po meri, uzimanjem otiska uva. Namenjeni su, pre svega, za manja oštećenja, od lakog do srednje teškog. 

U zavisnosti od stepena oštećenja sluha razlikujemo nekoliko modela: 

  • CIC (completely in channel) su najmanji kanalni aparati koji su praktično nevidljivi jer staju najvećim delom u ušni hodnik
  • ITC/ITE modeli su nešto veći i namenjeni većim oštećenjima
  • FULL SHELL modeli su vidljivi jer zauzimaju kompletan prostor ušne skoljke i namenjeni su srednje teškim i teškim ostecenjima sluha

Klijenti se uglavnom odlučuju za ove aparate zbog estetske komponente, ali moramo naglasiti da sama vidljivost aparata u mnogome zavisi i od veličine i oblika slušnog kanala.

RIC slušni aparati

RIC (receiver in channel) aparati postali su naročito popularni poslednjih godina. Oni kombinuju prednosti zaušnih i kanalnih aparata. Sastoje se iz spoljašnje jedinice koja udobno naleže iza uha, kao i zvučnika (risivera) koji je smešten direktno u ušni kanal. Na ovaj način smanjuje se veličina spoljašnje jedinice, pa su ovi aparati estetski vrlo prihvatljivi. Spoljašnja jedinica povezana je sa zvučnikom elektronikom koja je smeštena u veoma tanku cevčicu koja se praktično i ne vidi. Sam zvuk je čistiji, jasniji i bez distorzija koje mogu nastati kod zaušnih aparata usled prenosa zvuka od risivera, kroz cevčicu, olivu do bubne opne. Namenjeni su svim tipovima oštećenja sluha, izuzev veoma teskih.

Kako odabrati slušni aparat

Pravilan odabir slušnog aparata zavisi od dva faktora:

  • stepen i vrsta (tip) slušnog oštećenja
  • lične potrebe samog klijenta

Nećemo isti aparat preporučiti starijim korisnicima čije potrebe nisu tako zahtevne i kojima i jednostavniji slušni aparat ispunjava svrhu. Kod mlađe populacije prohtevi idu u smeru povezivanja slušnih aparata sa tv-om, računarom, pametnim telefonima i drugim uređajima. 

Poslovni ljudi takođe često menjaju okruženje, prisustvuju sastancima i generalno imaju  prohteve u smislu razumevanja govora u otežanim komunikativnim situacijama. Dodatno, krivulja slušnog oštećenja odnosno audiogram u dobroj meri predstavlja smernicu u odabiru slušnog aparata. 

Najbolje je zakazati razgovor i probu aparata sa vašim stručnjakom za sluh, i u dogovoru sa njim izvršiti odabir aparata.