OCT optička koherentna tomografija – najsavremenija dijagnostika oka u Sani Optiku

Podelite:

Optička koherentna tomografija (skraćeno OCT) predstavlja neinvazivnu, bezbolnu dijagnostičku metodu kojom se dobijaju precizni snimci očnog dna, glave vidnog živca i prednjeg segmenta oka. OCT koristi laserske zrake određene talasne dužine kako bi se dobio detaljan trodimenzionalan prikaz posmatranih struktura u visokoj rezoluciji, zbog čega predstavlja nezamenljivo dijagnostičko sredstvo u savremenoj oftalmologiji. Zahvaljujući izuzetnoj preciznosti OCT se koristi u ranoj dijagnostici i prevenciji različitih oboljenja oka, jer omogućava otkrivanje promena na očnom dnu i godinama pre pojave prvih simptoma bolesti.

Indikacije

OCT se ravnopravno koristi i u dijagnostici i u praćenju terapijske uspešnosti medikamentoznih i hirurških metoda lečenja. Osnovne indikacije za pregled OCT-om se postavljaju tokom oftalmološkog pregleda i obuhvataju:

  • bolesti žute mrlje (staračka degeneracija makule, edem makule, epiretinalne membrane, rupture makule, vitreomakularna trakcija, centralna serozna horioretinopatija, bolesti makule koje nastaju kod upotrebe lekova, distrofije makule);
  • vaskularne bolesti mrežnjače (dijabetična retinopatija, arterijeske i venske okluzije krvnih sudova retine);
  • ablacija retine;
  • bolesti očnog živca (glaukom, otok glave očnog živca, urođene anomalije očnog živca);
  • bolesti prednjeg segmenta oka (zapaljenja rožnjače, ožiljne i degenerativne promene rožnjače, distrofije i ektazije rožnjače)

OCT-om prednjeg segmenta se dobijaju i precizni podaci o stanju komornog ugla i prednjoj komori kod obolelih od angularnog glaukoma i plato iris sindroma, kao i podaci o centralnoj debljini rožnjače (pahimetrija) koji su od značaja za praćenje i progresiju glaukoma kao i u preoperativnoj pripremi pacijenata za refraktivnu hirurgiju.

Kontraindikacije za pregled OCT-om ne postoje – metoda je bezbedna i neškodljiva, može se bez ikakvih rizika koristiti i u dečijem uzrastu. Kod zdravih odraslih osoba prvi pregled se preporučuje nakon četrdesete godine života kako bi se definisiali faktori rizika za nastanak različitih oboljenja oka.

Kako izgleda pregled OCT-om?

Priprema za pregled OCT-om ne postoji. Pregled se može vršiti podjednako i na usku i na proširenu zenicu. Glava se postavlja na držač aparata i pogledom se fiksira marker aparata nekoliko sekundi dok kamera snima prikaz. Nakon toga se pregled obavi i na drugom oku. Rezultat se dobija nakon nekoliko sekundi i oftalmologu je nalaz za tumačenje dostupan odmah.

Pregled OCT-om bi trebalo periodično ponavljati u skladu sa kliničkom slikom i nalazom na očnom pregledu. Za većinu oboljenja kontrolni snimci se vrše u intervalima 6-12 meseci, po potrebi i češće, naročito ukoliko je u pitanju praćenje pacijenata nakon terapijskih procedura.

Oftalmološka ordinacija „Sani optik“ u Šapcu posluje u okviru kompanije „Sani optik“ i posvećena je najsavremenijoj dijagnostici, praćenju i lečenju oboljenja oka. U svom radu naša ustanova posebnu pažnju poklanja prevenciji očnih oboljenja i sve svoje aktivnosti usmerava ka podizanju svesti i važnosti prevencije u svakodnevnom životu. Iz tog razloga u okviru redovne oftalmološke prakse smo uveli i pregled optičkom koherentnom tomografijom, kako bismo omogućili podršku i dodatni alat u dijagnostikovanju različitih oboljenja oka, ali i kako bismo preventivno reagovali u onim situacijama kada jedino prevencija može pružiti najbolji rezultat. Pregledi OCT-om se vrše svakodnevno, po indikaciji oftalmologa ili na lični zahtev, a rezultat ispitivanja i tumačenje oftalmologa se dobija odmah po obavljenom pregledu. 

Specijalista oftalmologije dr Mirko Ninković 

Oftalmološka ordinacija „Sani optik“  

Šabac,  Vojvode Mišića br 15.

Telefoni: 015/340 – 350, 063/657 – 408