Phonak u Srbiji

Datum: 20.05.2013. | Autor: Net Media Labs

PRVI PHONAK PEDIJATRIJSKI CENTAR NA BALKANU

Phonak, vodeći švajcarski proizvođač slušnih sistema, višedecenijski je lider u razvoju i proizvodnji najboljih rešenja za decu svih uzrasta.  Saradnja sa audiolozima, otorinolaringolozima, nastavnicima, istraživačima, ekspertima za rehabilitaciju sluha i govora, decom i članovima njihovih porodica omogućila je ovoj kompaniji jedinstveno iskustvo pretvoreno u jedinstvene tehnološke prednosti.

Prateći smernice svog referentnog centra – Nacionalnog centra za audiologiju Univerziteta Zapadnog Ontaria, Phonak je kreirao program stručnog osposobljavanja profesionalaca za sluh sa ciljem podizanja kvaliteta procesa podešavanja slušnih aparata kod dece.

Ispunjavanjem prostornih i tehničkih standarda, kompanija „SANI OPTIK“ prva je na Balkanu koja će dobiti licencu za otvaranje Pedijatrijskog centra.