Odgovorno poslovanje

Datum: 20.05.2013. | Autor: Net Media Labs

U kompaniji SANI OPTIK, briga o ekonomskom aspektu poslovanja u direktnoj je relaciji sa društevenom odgovornošću. Iz tog razloga, u svakom trenutku, vodimo računa o zadovoljenju potreba šire društvene zajednice.

Svakodnevno brinemo o korisnicima naših usluga, zaposlenima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, kao i o odnosu sa konkurencijom i zajednicom za koju smo vezani i u okviru koje obavljamo svoju delatnost.

Ulaganje u znanje zaposlenih trajno je opredeljenje kompanije SANI OPTIK . Visoka stručnost zaposlenih omogućava pružanje usluga najvišeg kvaliteta što, po našem uverenju, doprinosi povećanju nivoa kulture poslovanja i kvaliteta života uopšte.

U tom cilju, zaposlenima u kompaniji su pružene velike mogućnosti za lično unapredjenje putem dodatnih edukacija u zemlji i inostranstvu.

Takođe, ono na šta smo posebno ponosni je odnos između zaposlenih i rukovodstva koji nije opterećen strogim procedurama i rigidnim kodeksima. Ipak, svakodnevo se trudimo da postojeće dobre odnose unapredimo a komunikaciju učinimo što jednostavnijom i neposrednijom.

S obzirom na to da je promet medicinskim sredstvima jedna od primarnih delatnosti kompanije, usvajanjem evropskih standarda brinemo o sredini u kojoj poslujemo, strogo pazeći na održivost ekološke politike.

Dosledno se pridržavamo svih dogovorenih uslova saradnje sa svojim kupcima i dobavljačima gradeći odnose međusobnog uvažavanja. Polazeći od dobre poslovne prakse i domaćinskog odnosa, redovno izmirujemo svoje finansijske obaveze, trudeći se da i na ovaj način doprinesemo razvoju društvene zajednice.

Sa prodajnom mrežom od 43 optike sa centrima za korekciju sluha u 34 grada Srbije sa pravom tvrdimo da dajemo svoj maksimum kako bismo podržali lokalne sredine u kojima poslujemo. Putem donacija i sponzorstava kulturnih i drugih aktivnosti, aktivno smo uključeni u život zajednica u kojima smo prisutni.

Za poslovnu filozofiju koja u temeljima ima postulate društvene odgovornosti, nagradjeni smo Nacionalnom nagradom za društveno odgovorno poslovanje (druga nagrada) Privredne komore Srbije, 2011. godine. Nagrada se odnosi na implementaciju i realizaciju projekta besplatne provere vida i sluha.