Eksperti za korekciju vida i sluha

Datum: 27.05.2014. | Autor: Net Media Labs

  • 60 GODINA TRADICIJE
  • 200 PROFESIONALACA KOJI GODIŠNJE POMOGNU STOTINI HILJADA GRADJANA DA BOLJE VIDE I ČUJU
  • 43 SPECIJALIZOVANE MALOPRODAJE
  • 350 ZAPOSLENH
  • 1500 GODINA RADNOG STAŽA
  • UMETNICI SVOG ZANATA
  • PROFESIONALCI SA STILOM
  • POŠTOVANJE PRINCIPA I PRAVILA STRUKE
  • VRHUNSKA I POUZDANA OPREMA
  • SISTEM KVALITETA ISO 9001; EN ISO 13485