Akcije besplatnog skrininga vida i sluha

Datum: 07.04.2016. | Autor: Vesna Stojaković

Realizacija projekta besplatne provere vida i sluha nastavlja se i u narednom periodu.

Skrining koji za cilj ima podizanje nivoa svesti o prevenciji oštećenja vida i sluha, kao i savetovanje svih građana kojima je potrebna podrška u prevazilaženju problema sa vidom i sluhom, biće dostupan u sledećim gradovima:

ponedeljak, 11.  april SKRINING VIDA  Beograd, Balkanska 32, 10:00-17:00

ponedeljak, 11.april SKRINING VIDA I SLUHA  Smederevo, Kralja Petra I 8